افزایش اعتبار مالی

نحوه افزایش اعتبار

1- پس از ورود به صفحه پروفایل خود روی دکمه آبی رنگ افزایش اعتبار کلیک کنید.

2- مبلغ مورد نظر خود را جهت افزایش اعتبار به ریال انتخاب کنید.

3- توجه داشته باشید حداقل مبلغ شارژ 100 هزار ریال می باشد.

4- حالا به درگاه اینترنتی بانک ملی متصل می شوید.

5- با استفاده از همه کارت های عضو شتاب که رمز دوم داشته باشد می توانید اعتبار خود را افزایش دهید.

شارژ تشویقی

1- در اولین شارژ، اگر مبلغ بالای 100 هزار تومان را انتخاب نمایید، 80 % مبلغ وارد شده شارژ تشویقی به شما اضافه خواهد شد.

1- در اولین شارژ، اگر مبلغ زیر 100 هزار تومان را انتخاب نمایید، 50 % مبلغ وارد شده شارژ تشویقی به شما اضافه خواهد شد.

2- در شارژ های بعدی به ازای همه مبالغ، 10 % شارژ تشویقی به شما اضافه خواهد شد.

3- در اعیاد و مناسبت ها با اطلاع رسانی قبلی درصد شارژ تشویقی افزایش خواهد یافت.