پرسش های متداول

عمومی
آیا محدودیت تحصیلی یا سنی برای حضور در دوره ها وجود دارد؟
آیا می توان همزمان در دو یا چند دوره شرکت کرد؟
آیا مطالعه جزوات برای آزمون کافیست یا باید بسته های کلاس مجازی (صوتی تصویری) نیز مشاهده شوند؟
آیا حضور و غیاب برای کلاس ها صورت می گیرد؟ آیا حضور در جلسات آنلاین الزامیست؟
آیا در صورت عدم مشاهده، درس از روی میز کار حذف می شود؟
برگزاری آزمون پایان دوره به چه صورت است؟
مدارک صادره از سوی مؤسسه مورد تایید چه نهادی می باشد؟