بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه نورالمجتبی علیه السلام

بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه نورالمجتبی علیه السلام

دکتر سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از غرفه موسسه نورالمجتبی علیه السلام بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های قرآنی و تولیدات موسسه در حوزه فضای مجازی آشنا شد.
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی به عنوان یک فضای واقعی زندگی تبدیل شده است، افزود: چند سالی است که بحث‌های قرآنی با فضای مجازی نسبت ویژه‌ای یافته و به همین جهت امسال تولیدات قرآنی در فضای مجازی از لحاظ طبقه‌بندی و رویکرد شرایط بهتری نسبت به قبل پیدا کرده است.
احسان فریدونی معاونت اجرایی موسسه در طی این بازدید توضیحاتی در زمینه اهداف تأسیس و فعالیت موسسه بیان کرد. وی ضمن ارائه گزارشی از تولیدات موسسه در فضای مجازی، چشم انداز برنامه های آینده را توضیح داد.