بازدید شهردار تهران از غرفه نورالمجتبی علیه السلام

بازدید شهردار تهران از غرفه نورالمجتبی علیه السلام

محمدعلی افشانی شهردار تهران و هیئت همراه با حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از غرفه موسسه نورالمجتبی علیه السلام بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های قرآنی موسسه در فضای مجازی آشنا شد.

وی فعالیت موسسه نورالمجتبی علیه السلام را کاری نو در بین موسسات قرآنی ارزیابی کرد.

احسان فریدونی معاونت اجرایی موسسه نیز توضیحاتی در زمینه فعالیت ها و تولیدات موسسه در فضای مجازی بیان کرد. وی با ارائه بسته های آموزشی آفلاین به عنوان جدیدترین محصولات موسسه به توضیحاتی در این خصوص پرداخت .