اخبار تصویری غرفه نورالمجتبی علیه السلام در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم