تولید دوره احکام بندگی

تولید دوره احکام بندگی

معاونت رسانه و فضای مجازی موسسه نورالمجتبی علیه السلام از تولید دوره احکام بندگی خبر داد.

سید بهنام خدامی اظهار داشت این دوره با تدریس استاد محمد حاج ابوالقاسم در موسسه در حال ضبط بوده و همزمان مراحل تولید آموزش مجازی آن در حال انجام است.

وی افزود این دوره در 36 درس به بیان آیات احکام در قرآن کریم می پردازد که پس از تکمیل مراحل تولید بر روی سامانه آموزش مجازی نورالمجتبی علیه السلام قرار خواهد گرفت.