بازدید معاون آموزش عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی از موسسه نورالمجتبی علیه السلام

بازدید معاون آموزش عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی از موسسه نورالمجتبی علیه السلام

معاون آموزش عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با حضور در موسسه نورالمجتبی علیه السلام ضمن گفتگو با مسئولین موسسه از نزدیک با فعالیت ها و روند تولید دوره های مجازی آشنا شد.
در این بازدید ضمن بررسی ظرفیت های موجود، همکاری در زمینه ارائه محتوای آموزشی مورد استقبال طرفین قرار گرفت.