موسسه نورالمجتبی علیه السلام بین هفت موسسه بزرگ قرآنی کشور

موسسه نورالمجتبی علیه السلام بین هفت موسسه بزرگ قرآنی کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه نورالمجتبی علیه السلام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نتیجه اجرای طرح سراسری نظارت و ارزیابی موسسات فرهنگی قرآن و عترت به شرح ذیل اعلام گردید.
پس از بازدید و ارزیابی از ٩٩١ موسسه قرآنی در سراسر کشور 54 درصد از جمعیت قرآن آموز کشور در 7 مؤسسه فعال مشغول آموزش می باشند.این ٧ موسسه قرانی که تعداد قرآن آموزان آنها بیش از ٥٠٠٠ نفر بوده به شرح ذیل معرفی گردیدند
این موسسات عبارتند از : موسسه جامعه القرآن الکریم و اهل البیت (ع) قم ،موسسه بیت الحزان حضرت زهرا (س) فارس ، موسسه نورالمجتبی علیه السلام قم ، موسسه قرآن و نهج البلاغه قم ،موسسه تدبر در قرآن و سیره مشهد ،موسسه مهد قرآن و عترت تبریز و دارالقرآن الکریم اردبیل.
گفتنی است مؤسسه جامعه القرآن با 35 درصد بیش ترین سهم را در جهت آموزش قرآن آموزان سراسر کشور دارا می باشد.

معاونت قرآن و عترت