کسب روزی حلال از شمشیر زدن در میدان جنگ سخت‌تر است

کسب روزی حلال از شمشیر زدن در میدان جنگ سخت‌تر است

در زمان امام صادق(ع)، شهر مدینه یک شهر کشاورزی محسوب می‌شد و بخش زیادی از هزینه‌های مردم این شهر از راه تولید و فروش محصولات کشاورزی می‌گذشت؛ امّا شهر مدینه ارتباطات تجاری خوبی با شهرها و مناطق دیگر داشت به همین دلیل تجارت با دیگر شهرها و مناطق اسلامی آن روزگار، قسمت مهم دیگری از فعالیت اقتصادی مردم مدینه بود. در برهه‌ای از زندگی امام صادق(ع) شرایطی پیش آمد که، درآمدهای سابق به اندازه کافی نمی‌توانست مخارج زندگی امام را تأمین کند در همین حال  ایشان کمک‌های مالی به شاگردان و دیگر مردم نیازمند جزئی از هزینه های جاری زندگی ایشان بود. به همین دلیل، امام تصمیم گرفت فعالیّت اقتصادی جدیدی را شروع کند تا بتواند هزینه‌های زندگی خود را تامین نماید. امام سرمایه ای به اندازه هزار دینار تهیّه کرد و آن را به غلام خویش (مصادف) سپرد تا با خرید یک کالای تجاری و بردن آن به مصر و فروختن آن، بتواند سودی حلال به دست آورد و کمک خرجی برای زندگی امام باشد. مصادف ابتدا از بازرگانان تحقیق کرد تا ببیند معمولاً چه مال التجاره هایی به مصر برده می‌شود. سپس با آن هزار دینار، مقداری از همان کالا تهیّه کرد و با راه انداختن کاروانی رهسپار مصر شد.
کاروان تجاری امام، با جلوداری مصادف، قبل از رسیدن به مصر در منزلی توقف کرد در این کاروانسرا، یک کاروان تجاری دیگر هم اتراق کرده بود، در راه بازگشت از مصر بود. از قضا، جلودار این کاروان از دوستان و آشنایان مصادف بود.

مصادف متوجّه شد که مال التجاره‌شان در آنجا نایاب شده و به علّت نیاز شدید مردم مصر به آن، قیمت زیادی پیدا کرده است. بنابراین تصمیم گرفت که کالایشان را با دو برابر قیمت بفروشند.
 مصادف بسیار دوست داشت که اکنون که امام به او اعتماد کرده و کاروان تجاری خود را به او سپرده است، بتواند پاسخگوی اعتماد امام بوده و نزد ایشان سرفراز و رو سفید باشد. مطابق با پیش بینی، مصادف توانست کالایش را دو برابر قیمتی که خریده بود بفروشد و صد در صد سود خالص به دست آورد.
مصادف پس از این معامله پر سود به مدینه بازگشت و به خدمت امام رفت. مصادف دو کیسه پر از دینار پیش امام گذاشت. امام پرسیدند «اینها چیست؟» مصادف گفت: «دو کیسه هزار دیناری است. هزار دینار آن، سرمایه ای است که به من داده بودید و هزار دینار دیگرش سودی است که برایتان کسب کرده‌ام». امام ازین سخن مصادف بسیار تعجب کردند و چنین پاسخ دادند: «هزار دینار سود؟! یعنی دو برابر سرمایه اصلی؟! چگونه چنین سود کلانی را به دست آوردید؟!»زمانی که مصادف ماجرا را برای امام بیان نمود امام ازین کار مصادف بسیار خشمگین شده و اینگونه پاسخ دادند: «سبحان ا…! واقعاً شما تصمیم گرفتید که در میان مسلمین، بازار سیاه درست کنید؟! و از احتیاج آنان، وسیله ای برای ارضای خواسته های خود بسازید؟! تصمیم گرفتید که از نیاز مسلمین به نفع خودتان سوءاستفاده کنید؟! به خدا قسم که من چنین تجارتی را نمی‌خواهم. از این دو هزار دینار، فقط هزار دینارش را بر می‌دارم که اصل سرمایه من است و به آن هزار دینار دیگر کاری ندارم. سپس امام فرمودند: بدان ای مصادف! کسب روزی حلال از شمشیر زدن در میدان جنگ سخت‌تر است و اجر آن نیز بیشتر».

 

ثبت نام در دروه سبک زندگی اسلامی

همین الان ثبت نام کنید