اخلاق در ارتباط با والدین

برگرفته از درس هنر با هم زیستن
اخلاق در ارتباط با والدین

اخلاق در ارتباط با والدین

برگرفته از درس هنر با هم زیستن

مدرس دوره
سید حسین حسینی قمی
  • تخصص : اخلاق اسلامی و نهج البلاغه
  • سابقه تدریس : 28 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

بدون نظر

ارسال پاسخ