اصول حاکم در سیره اهل بیت

برگرفته از دوره اینگونه زیستن
اصول حاکم در سیره اهل بیت

اصول حاکم در سیره اهل بیت

برگرفته از دوره اینگونه زیستن

مدرس دوره
ناصر رفیعی محمدی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 30 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

بدون نظر

ارسال پاسخ