تاریخ امام حسین علیه السلام

برگرفته از دوره با چهارده روایت
تاریخ امام حسین علیه السلام

تاریخ امام حسین علیه السلام

برگرفته از دوره با چهارده روایت

مدرس دوره
محمد حسین رجبی دوانی
 • تخصص : مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام
 • سابقه تدریس : 32 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

ویدئو معرفی دوره

درس‌

 1. جلسه دوم

 2. جلسه سوم

 3. جلسه چهارم

 4. جلسه پنجم

 5. جلسه ششم

 6. جلسه هفتم

 7. جلسه هشتم

 8. جلسه نهم

 9. جلسه دهم

بدون نظر

ارسال پاسخ