تاریخ امام سجاد علیه السلام

برگرفته از دوره با چهارده روایت
تاریخ امام سجاد علیه السلام

تاریخ امام سجاد علیه السلام

برگرفته از دوره با چهارده روایت

مدرس دوره
محمد حسین رجبی دوانی
  • تخصص : مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام
  • سابقه تدریس : 32 سال
ادامه مطلب

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

بدون نظر

ارسال پاسخ