دوره تاریخ معصومین (علیهم السلام)

بررسی تاریخ 14 معصوم علیم السلام
دوره تاریخ معصومین (علیهم السلام)

دوره تاریخ معصومین (علیهم السلام)

بررسی تاریخ 14 معصوم علیم السلام

مدرس دوره
محمد حسین رجبی دوانی
  • تخصص : مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام
  • سابقه تدریس : 32 سال
ادامه مطلب

با چهارده روایت 1

جلسه اول

 

 

با چهارده روایت 3

جلسه دوم

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

 

با چهارده روایت 4

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

 

با چهارده روایت 5

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

بدون نظر

ارسال پاسخ