سبک زندگی فردی اهل بیت

برگرفته از دوره اینگونه زیستن
سبک زندگی فردی اهل بیت

سبک زندگی فردی اهل بیت

برگرفته از دوره اینگونه زیستن

مدرس دوره
ناصر رفیعی محمدی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 30 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

بدون نظر

ارسال پاسخ