سیره اقتصادی اهل بیت

برگرفته از درس اینگونه زیستن
سیره اقتصادی اهل بیت

سیره اقتصادی اهل بیت

برگرفته از درس اینگونه زیستن

مدرس دوره
ناصر رفیعی محمدی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 30 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

بدون نظر

ارسال پاسخ