فرهنگ تبلیغ در سیره اهل بیت

برگرفته از درس اینگونه زیستن
فرهنگ تبلیغ در سیره اهل بیت

فرهنگ تبلیغ در سیره اهل بیت

برگرفته از درس اینگونه زیستن

مدرس دوره
ناصر رفیعی محمدی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 30 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

بدون نظر

ارسال پاسخ