معاشرت با پیروان ادیان و مذاهب 2

برگرفته از درس اینگونه زیستن
معاشرت با پیروان ادیان و مذاهب 2

معاشرت با پیروان ادیان و مذاهب 2

برگرفته از درس اینگونه زیستن

مدرس دوره
ناصر رفیعی محمدی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 30 سال
ادامه مطلب

تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

درس‌

  1. جلسه اول

  2. جلسه دوم

  3. جلسه سوم

بدون نظر

ارسال پاسخ