با چهارده روایت 1

مباحثی از تاریخ زندگانی معصومین
با چهارده روایت 1

با چهارده روایت 1

مباحثی از تاریخ زندگانی معصومین

مدرس دوره
محمد حسین رجبی دوانی
  • تخصص : مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام
  • سابقه تدریس : 32 سال
ادامه مطلب

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

بدون نظر

ارسال پاسخ