دوره عقاید قرآنی

آزمون های دوره

هر یک از آزمون ها در قالب 25 سوال چهار گزینه ای در مدت 30 دقیقه برگزار خواهد شد.

فرصت آزمون به پایان رسید

  • آزمون شکوه یکتایی
  • ورود به آزمون

فرصت آزمون به پایان رسید

  • آزمون سفیران آسمانی
  • ورود به آزمون

فرصت آزمون به پایان رسید

  • آزمون منادیان توحید
  • ورود به آزمون

26 و 27 مرداد

  • آزمون آخرین سفر
  • ورود به آزمون

محتوای آموزشی دوره

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم

اگر نیاز به توضیحات بیشتر دارید …

اگر توضیحات بالا کافی نبود و نیاز داشتید اطلاعات بیشتری درباره این دوره به دست بیارید کافیه با شماره 32938080-025 داخلی 14 تماس بگیرید.

بدون نظر

ارسال پاسخ