آخرین سفر 1

مباحثی از معاد در قرآن
آخرین سفر 1

آخرین سفر 1

مباحثی از معاد در قرآن

مدرس دوره
سید محسن میرباقری
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 50 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

جهان آخرت با توجه به جایگاه عظیم آن در معارف دینی همواره مورد توجه بوده است و بزرگان و عالمان دین و مذهب بدان پرداخته اند. در این راستا هرچند در اصل مسأله‌ی معاد و کلّیت آن در میان قاطبه‌ی مؤمنان و مسلمانان اتفاق نظر است امّا در مسائلی از قبیل چگونگی واقعه‌ی قیامت، کیفیّت احیاء مردگان، جسمانی بودن معاد و منظور از جهانی بودن و نیز در مورد حوزه‌ی حادثه‌‌ی قیامت نظرات گوناگونی بیان شده است. با توجه به این که در حوزه‌ی تفکر اسلامی، قرآن کریم عهده دار اصلی و اوّلیّه‌ی مساله معاد است، باید اوّلین و مهمترین مبنا را در این زمینه کتاب خدا بدانیم و پس از آن هم روایات معصومین(علیهم السلام) را به عنوان منبع پژوهش بشناسیم.

ادامه مطلب

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

  7. جلسه هشتم

بدون نظر

نظردهی بسته شد