آخرین سفر 2

مباحثی از معاد در قرآن
آخرین سفر 2

آخرین سفر 2

مباحثی از معاد در قرآن

مدرس دوره
سید محسن میرباقری
 • تخصص : علوم قرآن و حدیث
 • سابقه تدریس : 50 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

دوره «آخرین سفر 1»  را با هم به پایان بردیم. در این دوره درباره جایگاه انسان در عالم ذر و دنیا، موت و عالم برزخ و مرحله اول قیامت مطالبی را از قرآن کریم آموختیم. ادامه این مباحث را در «آخرین سفر 2» که ادامه فصل سوم و فصل چهارم است پی می‌گیریم.

ادامه فصل سوم، مرحله دوم قیامت که برپایی دادگاه عدل الهی است تدریس خواهد شد که درباره قیام همگانی، معنای روشن شدن زمین به نور پرودگار، قرار داده شدن کتاب، حضور پیامبران و شاهدان، قضاوت، بازپرداخت اعمال، کوه‌های اعراف و اصحاب اعراف، رانده شدن اهل عذاب سوی جهنم و ارسال بهشتیان به سوی بهشت توضیح خواهد داد.

فصل چهارم با عنوان «اصحاب بهشت و اصحاب جهنّم» درباره جهنّمیان و بهشتیان و اعمال آن‌ها نکاتی را بیان خواهد کرد.

از خدای منّان توفیق شناخت و توجه کامل به معاد را خواستاریم.

ویدئو معرفی دوره

درس‌

 1. جلسه دوم

 2. جلسه سوم

 3. جلسه چهارم

 4. جلسه پنجم

 5. جلسه ششم

 6. جلسه هفتم

 7. جلسه هشتم

 8. جلسه نهم

 9. جلسه دهم

بدون نظر

نظردهی بسته شد