هنرِ با هم زیستن 2

مباحثی از اخلاق رفتاری در قرآن و حدیث
هنرِ با هم زیستن 2

هنرِ با هم زیستن 2

مباحثی از اخلاق رفتاری در قرآن و حدیث

مدرس دوره
سید حسین حسینی قمی
  • تخصص : اخلاق اسلامی و نهج البلاغه
  • سابقه تدریس : 28 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

مسأله اخلاق با توجه به جایگاه علمی و عملی آن در معارف دینی، همواره مورد توجه علمای دین بوده است. همچنین هر مکتبی داعیه دار مباحث اخلاقی هست و در این باره سخنی به میان می‌آورد چرا که اخلاق ریشه در فطرت انسان دارد و همه آن را دوست دارند. از این رو لازم است اولاً مبانی نظری اخلاق اسلامی و تفاوت آن با اخلاق مادی روشن شود و ثانیاً سیر مباحث بر اساس آن تدوین شود.

دوره «الفبای زیستن» و «هنر با هم زیستن» بر آن است تا مباحث اخلاقی را بر محور آموزه‌های کتاب خدا و عترت ارائه دهد. این مجموعه از دو فصل تشکیل شده که فصل اول «اصول حاکم بر اخلاق اسلامی» و فصل دوم «دسته‌بندی آموزه‌های اخلاقی اسلام» است.

ادامه مطلب

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

  7. جلسه هشتم

بدون نظر

نظردهی بسته شد