منادیان توحید 1

مباحثی از امامت در قرآن
منادیان توحید 1

منادیان توحید 1

مباحثی از امامت در قرآن

مدرس دوره
سید محسن میرباقری
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 50 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

جامعه‌اسلامی در مسائل عقیدتی سه امر را  اصل دانسته اند و بر آن اتّفاق نظر دارند این سه عبارت اند از توحید،‌ نبوّت و معاد؛ در این میان پیروان عترت و اهل بیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به اصل چهارمی ایمان دارند و بر آن پای می‌فشارند و آن اصل امامت است (و البتّه مسأله عدل الهی را هم از اصول دانسته اند که در خلال اصل توحید بیان می‌شود). اعتقاد به امامت به عنوان یک اصلِ خاصِ شیعیان بیان می‌شود، ولی چون نیک بنگریم بر اساس مبانی قرآن کریم و عقل سلیم چیزی نیست که یک مسلمان با اخلاصِ در توحید از آن گریزی داشته باشد. دوره «منادیان توحید» عهده‌دار آن است که در حدّ توان و با توجه به محدودیّت زمان، براساس آیات قرآن نشان دهد که امامت شاخه‌ای از توحید و تجلّیِّ ولایت و هدایت الهی است و کسی را نسزد که عهده‌دار آن گردد مگر آنکه خداوند  او  را به ولایت و امامت برگزیده باشد و یا امام و حجّت خداوند در موردی به او  ولایت داده باشد.

ادامه مطلب

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

  7. جلسه هشتم

  8. جلسه نهم

بدون نظر

نظردهی بسته شد