منادیان توحید 2

مباحثی از امامت در قرآن
منادیان توحید 2

منادیان توحید 2

مباحثی از امامت در قرآن

مدرس دوره
سید محسن میرباقری
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 50 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

«منادیان توحید 1» را با هم گذراندیم و فصل اول را با مباحث امامت و توحید، ربوبیت و ولایت خداوند، تمرکز هدایت و ولایت فراگرفتیم. همچنین دو محور از آیه محوری امامت در فصل دوم بررسی شد؛ محور اول با عنوان «ولایت الهی» درباره معنای ولایت در قرآن و منحصر بودن ولایت برای خداوند مباحثی را بیان کرد. در محور دوم مباحثی پیرامون خارج کردن مؤمنان از ظلمت مطرح شد؛ بحث اول این بود که ولایت الهی در جهت هدایت و تربیت است و تنها کسی که از جانب خداوند بر این امر مهم انتخاب شده است این توانایی را خواهد داشت، همان گونه که در مورد نبوت این موضوع صادق است. مبحث بعدی درباره ولایت بعد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بود که دلایل اهل تسنن در این باره مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در نهایت ادله عقلی و نقلی شیعه با پنج آیه از قرآن و پنج روایت از رسول اکرم؟ص؟ شرح داده شد.

ادامه مطلب

 

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

بدون نظر

نظردهی بسته شد