دوره سبک زندگی

آزمون های دوره

هر یک از آزمون ها در قالب 25 سوال چهار گزینه ای در مدت 30 دقیقه برگزار خواهد شد.

فرصت آزمون به اتمام رسید

  • آزمون الفبای زیستن
  • ورود به آزمون

فرصت آزمون به اتمام رسید

  • آزمون هنر با هم زیستن
  • ورود به آزمون

16 و 17 مرداد

  • آزمون اینگونه زیستن
  • ورود به آزمون

محتوای آموزشی دوره

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم

اگر نیاز به توضیحات بیشتر دارید …

اگر توضیحات بالا کافی نبود و نیاز داشتید اطلاعات بیشتری درباره این دوره به دست بیارید کافیه با شماره 32938080-025 داخلی 14 تماس بگیرید.

بدون نظر

ارسال پاسخ