سفیران آسمانی 2

مباحثی از نبوت در قرآن
سفیران آسمانی 2

سفیران آسمانی 2

مباحثی از نبوت در قرآن

مدرس دوره
محمد حاجی ابوالقاسم دولابی
  • تخصص : علوم قرآن و حدیث
  • سابقه تدریس : 27 سال
ادامه مطلب

آشنایی با دوره

همان طور که می‌دانید دوره سفیران آسمانی مباحثی از موضوع ربوبیّت خدای متعال درباره انسان است که نقش نبوت را در این باره بررسی می‌کند. قسمت اول این دوره شامل سه فصل بود. فصل اول توحید ربوبی و ضرورت ارسال پیامبران را توضیح داد. فصل دوم با عنوان «جایگاه پیامبران در قرآن» آثار و برکات پیامبران و مباحثی پیرامون بعثت را بیان کرد. در نهایت فصل سوم در مورد اوصاف و امتیازات پیامبران موضوعاتی را شرح داد.

ادامه مطلب

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم

  2. جلسه سوم

  3. جلسه چهارم

  4. جلسه پنجم

  5. جلسه ششم

  6. جلسه هفتم

  7. جلسه هشتم

بدون نظر

نظردهی بسته شد