توبه چرا و چگونه؟

برگرفته از دوره هنر با هم زیستن
توبه چرا و چگونه؟

توبه چرا و چگونه؟

برگرفته از دوره هنر با هم زیستن

مدرس دوره
سید حسین حسینی قمی
  • تخصص : اخلاق اسلامی و نهج البلاغه
  • سابقه تدریس : 28 سال
ادامه مطلب
تذکر: این دوره آزمون پایانی و گواهینامه پایان دوره ندارد.

ویدئو معرفی دوره

درس‌

  1. جلسه دوم: وعده های خدا به توبه کنندگان

  2. جلسه سوم: توبه چه آدابی دارد؟

  3. جلسه چهارم: وسوسه های شیطان

  4. جلسه پنجم: وسوسه دوم شیطان

بدون نظر

ارسال پاسخ