اپلیکیشن اختصاصی واقعیت افزوده موسسه نورالمجتبی علیه السلام

راهنمای نرم افزار و شرکت در مسابقه

1- دانلود و نصب اپلیکیشن

2- اسکن هر کدام از تصاویر زیر توسط اپلیکیشن

3- مشاهده محتوای آموزشی (در پایان هر ویدئو یک سوال مطرح می شود)

4- جهت شرکت در مسابقه پیامکی گزینه مورد نظر خود را به صورت یک عدد 2 رقمی به سامانه پیامکی 1000333374 ارسال نمایید.

(عدد سمت چپ شماره مسابقه و عدد سمت راست شماره گزینه صحیح)