الفبای زیستن 2

جلسه اول (مشاهده رایگان)

خلاصه درس

  • خداوند دائماً به انسان نگاه محبّت‌آمیز دارد و همۀ موجودات عالم هم در تسبیح و تقدیس خداوند هستند.
  • حجاب شهوت، غضب و زرق و برق دنیا انسان را از یاد خدا باز می‌دارد. بنا بر این اگر انسان دائم تسبیح خدا گوید در خط عمومی جریان عالم هست و اگر غفلت کند از قافله عقب می‌ماند.
  • قرآن کریم از ذکر خدا به عنوان «ذکر کثیر» یاد می‌کند و تنها عبادتی هم است که برای آن لفظ کثیر به کار می‌رود.
  • در روایات: ذکر در پنهانی، یادکردن خدا روزی 100 بار و تسبیح حضرت زهرا جزء موارد ذکر کثیر بیان شده است.
  • و …

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره الفبای زیستن 2

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره