تاریخ انسان 1

جلسه اول (مشاهده رایگان)

خلاصه درس

  • بر اساس آیات 15 و 16 سورۀ مائده قرآن کتاب هدایت انسان به سوی خدا و نورانیّت است.
  • مراحل هدایت در قرآن شامل رسیدن به راه‌های سلامت، به نورانیت و به بندگی خالصانۀ خدا است.
  • در قرآن کریم تاریخ بر محور هدایت شکل گرفته است.
  • و …

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره تاریخ انسان 1

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره