ترنم باران 2

جلسه اول (مشاهده رایگان)

خلاصه درس

(آیات 62 تا 64 سوره نمل)

– قرائت: صداهای کوتاه و کشیده 

– ترجمه: مفرد معنا کردن بعضی از اسم¬های جمع (خبر، صفت، معدودات)

– تدبر: عبارات پایانی آیات

محتوای آموزشی

کلاس مجازی

محتوای آموزشی چند رسانه ای

 

جزوه آموزشی

متن پیاده شده تدریس استاد

لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره ترنم باران 2

بدون نظر

نظردهی بسته شد

برنامه درسی دوره