امر به معروف و نهی از منکر

جلسه اول (رایگان)

آنچه در این جلسه خواهید دید:

 

  • –  تاکید بر ضرورت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
  • –  نگاه به احکام امر به معروف و نهی از منکر
  • –  شیوه ها و روش های صحیح امر به معروف و نهی از منکر
مشاهده کلاس مجازی
لطفا برای دسترسی به آزمون وارد شوید
جلسه دوم
بازگشت به دوره امر به معروف و نهی از منکر

بدون نظر

ارسال پاسخ

برنامه درسی دوره