سامانه نورالمجتبی | پخش زنده دروس

پخش زنده دروس

منتخبی از بهترین دروس سامانه نورالمجتبی علیه السلام را به صورت رایگان مشاهده کنید.

از شنبه تا چهارشنبه حدود ساعت 11 و ساعت 15
پنجشنبه ها حدود ساعت 11
بجز روزهای تعطیل

 

>