تازه‌ها

معاونت اجرایی موسسه نورالمجتبی علیه السلام از حضور این موسسه در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد. به گفته احسان فریدونی، معرفی دوره های آموزشی موسسه در فضای مجازی، ارائه تولیدات موسسه در حوزه نشر و برگزاری مسابقه همراه...

حضور موسسه نورالمجتبی علیه السلام در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

معاونت اجرایی موسسه نورالمجتبی علیه السلام از حضور این موسسه در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد. به گفته احسان فریدونی، معرفی دوره های آموزشی موسسه در فضای مجازی، ارائه تولیدات موسسه در حوزه نشر و برگزاری مسابقه همراه...

سید محمد صادق میرباقری مدیر عامل موسسه نورالمجتبی علیه السلام با حضور در جمع تعدادی از مدیران موسسات و خانه های قرآنی استان اصفهان به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان لزوم فراگیر شدن معارف قرآنی، هدف از تشکیل موسسه نورالمجتبی علیه السلام را...

حضور مدیر عامل موسسه در جمع مدیران موسسات قرآنی استان اصفهان

سید محمد صادق میرباقری مدیر عامل موسسه نورالمجتبی علیه السلام با حضور در جمع تعدادی از مدیران موسسات و خانه های قرآنی استان اصفهان به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان لزوم فراگیر شدن معارف قرآنی، هدف از تشکیل موسسه نورالمجتبی علیه السلام را...

به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم ظهر دلنشین به منظور تجلیل از تلاش های علمی استاد سید محسن میرباقری در ساحت قرآن کریم با حضور دوستان و شاگردان آن استاد، در ساختمان خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) برگزار شد. در این نشست جمعی از اساتید دانشگاه‌...

نشست صمیمی “ظهر دلنشین” به منظور تجلیل از تلاش های علمی استاد سید محسن میرباقری

به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم ظهر دلنشین به منظور تجلیل از تلاش های علمی استاد سید محسن میرباقری در ساحت قرآن کریم با حضور دوستان و شاگردان آن استاد، در ساختمان خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) برگزار شد. در این نشست جمعی از اساتید دانشگاه‌...