دکتر عبدالرضا حاجیلری

درباره: دکتر عبدالرضا حاجیلری

  • تخصص :
  • سابقه تدریس :

مشخصات فردی و سوابق علمی و مدیریتی عبدالرضا حاجیلری

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا حاجیلری          تاریخ تولد: 1346 

  سابقه کار: 20 سال                                 سابقه کار در جهاد دانشگاهی: 13سال

نوع عضویت در جهاد: هیأت علمی                نوع حکم: رسمی

رتبه علمی: استادیار

 

 

درجات علمي و سوابق تحصيلي :

ردیفدرجه تحصيليرشته تحصيلي و تخصصنام كشوردانشگاه محل تحصیلسال فارغ التحصيلي
1كارشناسيعلوم اجتماعيايراندانشگاه تهران1371
2كارشناسي ارشدجامعه شناسيايراندانشگاه علامه طباطبایی1378

 

 

تالیف کتاب و مقالات

رديفعنوان كتابناشرسال نشر
1كنكاشي در تغيير ارزش ها پس از پيروزي انقلاب اسلامينشر معارف

(وابسته به نهاد رهبري در دانشگاه)

1380
2جريان روشنفكري در گذر انديشه­هانشر معارف

(وابسته به نهاد رهبري در دانشگاه)

1385
3دانشجو و كانون موفق قرآنيبسيج دانشجويي1385
4موانع فرهنگی توسعه کارگروهی در تشکل های دانشجوییمقاله فصلنامه(علمی-پژوهشی) دانشگاه اسلامی1388
5سنجش مقایسه ای نگرش مبدعان و دانشگاهیان به اسلامی‌سازی دانشگاه در ایرانمقاله فصلنامه(علمی-پژوهشی) دانشگاه اسلامی1389
6ترجیحات ارزشی دانشجویان ، اساتید و کانون‌های ترویج ارزشها در دانشگاههافصلنامه(علمی- پژوهشی) فرهنگ در دانشگاه اسلامی1391
7توصیف و تبیین مهم ترین گروههای مرجع دانشجویانفصلنامه(علمی- پژوهشی) مدیریت در دانشگاه اسلامی1392
8راهکارهای تقویت دانشجویان به ارزشهافصلنامه(علمی- پژوهشی) فرهنگ در دانشگاه اسلامی(شماره 8)1392
9ارزش های دینی و نسبت آن با عناصر ارتباطی در افزایش اثر بخشی فعالیت های فرهنگیدومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی1393
10بررسی نقش و کارکرد نظام ارزشی فرهنگ جهادی و تأثیر آن بر کیفیت تولید و توزیع آثار و محصولات فرهنگیسومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی1394
شناسایی چالش های ارزشی موجود در دانشگاه ها از منظر صاحب نظران و دانشگاهیاناولین همایش فرهنگ دانشگاهی(نهادینه شدن گفتمان علم)1395