دکتر علی رضائیان

درباره: دکتر علی رضائیان

  • تخصص :
  • سابقه تدریس :

نام: علی

نام خانوادگی: رضائيان

تاريخ و محل تولد: دهم آذر ماه ۱۳۲۳، تهران، ايران

رتبه دانشگاهي: استاد تمام دانشگاه (پروفسور)،

ایشان دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد. وی در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز، رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت می‌باشد. ایشان هم اکنون استاد دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي بوده و ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز را عهده دار می­باشند.

دکتر علی رضاییان از  سمینار ها و مراکز ملی و بین المللی 68 جایزه و لوح تقدیر دریافت کرده همچنین از سایر افتخارات ایشان می­توان به انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال ۱۳۸۵ توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور اشاره کرد

 

سوابق تحصيلی

ليسانس مترجمي زبان ۱۳۵۲ تهران – مدرسه عالي علوم ارتباطات اجتماعي

فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني ۱۳۵۵ امريكا – دانشگاه پيرداين

فوق‌ليسانس مديريت سيستمها ۱۳۵۶ امريكا – دانشگاه نتروب

دكتري مديريت رفتاري (بهبود مديريت) ۱۳۶۱ امريكا – دانشگاه بين‌المللي ايالات متحده

 

تالیفات

۱- رضاييان، علي، اصول مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت پاييز ۱۳۶۹٫

۲- رضاييان، علي، مديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها)، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۷۲٫

۳- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران زمستان ۱۳۷۳٫

۴- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۷۶٫

۵- رضاييان، علي، مباني سازمان و مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۷۹٫ (كتاب سال دانشگاهي)

۶- رضاييان، علي، مباني مديريت رفتار سازماني، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۷۹٫

۷- رضاييان، علي، سيستم اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعات)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۸۰٫

۸- رضاييان، علي، مديريت تعارض و مذاكره (مديريت رفتارسازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، پاييز ۱۳۸۲٫

۹- رضاييان، علي، اصول مديريت (ويراست ۲)، چاپ پانزدهم، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۸۳٫

۱۰- رضاييان، علي، مديريت رفتارهاي سياسي (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۳٫

۱۱- رضاييان، علي، مديريت فشار رواني (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۸۳٫

۱۲- رضاييان، علي، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۴٫

۱۳- رضاييان، علي، تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي (سيستم اطلاعات مديريت)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۴٫

۱۴- رضاييان، علي، تيم‌سازي در قرن بيست و يكم (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۸۶٫

۱۵- رضاييان، علي، رويكردهاي مديريت خويشتن (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۹۰٫

۱۶- رضاييان، علي، اسدالله گنجعلي، مديريت عملكرد: چيستي، چرائي، چگونگي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه امام صادق، تابستان ۱۳۹۰٫

۱۷- كشاورزي، حسينعلي، و علي رضاييان، مديريت دانش كاربردي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۹۰٫

همچنین 134 عنوان مقاله فارسی و 10 عنوان مقاله انگلیسی نام برد